*** چند لحظه آرامش *** | بلاگ

*** چند لحظه آرامش ***

ساخت وبلاگ
عشق ... ؟ . . .                                           عشق به قربون صدقه های اولش نیست ... به وایستادنای تا آخرشه ....   . . . نویسنده : masi | یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ - 11:5 | *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

  برای حذف آدم های سمی از زندگیتان هیچ گاه احساس گناه و خجالت و پشیمانی نكنید... فرقی نمی كند ... . . . از بستگانتان باشد ... یا عشقتان  ... یا یك آشنای تازه... مجبور نیستید برای كسی كه باعث رنج و احساس حقارت در شما میشود جایی باز كنید... جدایی ها تلخند و آزار دهنده! اما از دست دادن كسی كه قدر *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

*دختر اردیبهشتی*به نام خدا...خالق انسانبه نام انسان...خالق غم هابه نام غم ها...به وجود آورنده ی اشك هابه نام اشك...تسكین دهنده ی قلب هابه نام قلب ها...ایجاد گر عشقوبه نام عشق...زیباترین خطای انسان************************************************************************************************همیشه س *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

      همه ی ما یک عذرخواهی به احساس      خود بدهکاریم... زمانی که برای نگه داشتن آدمهای اشتباه پافشاری کردیم! آن زمان که دروغ شنیدیم و سکوت کردیم ... جایی که باید میرفتیم اما ایستادیم! چیزهایی که دیدیم و ندیده انگاشتیم! از هیچ و پوچ رویا ساختیم و ذوق کردیم!!! برای فرار از حقیقت لج کردیم و لج کردیم و *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

  دوست داشتن که فقط به گفتن نیست ...                    هنر میخواهد ...   . . .       ماندن میخواهد ...     هر کسی که هنر ماندن ندارد ...       نویسنده : masi | دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - 13:11 | *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

                                                                                                      . . . عشق جذب می کند همه ی چیزهایی را که از جنس وحس خودش باشد !!! نویسنده : masi | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ - 11:7 | *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

*دختر اردیبهشتی*به نام خدا...خالق انسانبه نام انسان...خالق غم هابه نام غم ها...به وجود آورنده ی اشك هابه نام اشك...تسكین دهنده ی قلب هابه نام قلب ها...ایجاد گر عشقوبه نام عشق...زیباترین خطای انسان************************************************************************************************همیشه س *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ...   . . .   " ﺍﺣﺴﺎﺱ ﯾﮏ ﺯﻥ"     ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ... ﻫﺪﯾﻪ ﺍﺳﺖ ...    نویسنده : masi | چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ - 13:48 | *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

  ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ که ﭼﻘﺪﺭ با تو مانده؛ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ …ﻳﮏ ﻣﺎﻩ …ﻳﮏ ﺳﺎﻝ … “ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ” ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ... ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ .... ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند... ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد ... ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ…. ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻳﻦ *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09

*دختر اردیبهشتی*به نام خدا...خالق انسانبه نام انسان...خالق غم هابه نام غم ها...به وجود آورنده ی اشك هابه نام اشك...تسكین دهنده ی قلب هابه نام قلب ها...ایجاد گر عشقوبه نام عشق...زیباترین خطای انسان************************************************************************************************همیشه س *** چند لحظه آرامش ***...
ما را در سایت *** چند لحظه آرامش *** دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت: 21:09